พาณิชย์ปลื้มเอฟทีเอดันส่งออกไทยโตก้าวกระโดด

“อรมน” แจงตัวเลขส่งออกไทยกับคู่ค้าตามข้อตกลงเอฟทีเอบูม โดยเฉพาะมูลค่าการค้าระหว่างไทย-อาเซียนแชมป์สูงสุดขยายตัวถึง 707% ขณะที่สหรัฐ-ยุโรปยังน้อย นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม   รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลค่าการส่งออกไทยกับประเทศคู่ค้าที่มีการทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) จำนวน 12 ฉบับได้ขยายตัวแบบก้าวกระโดดทุกประเทศ  

โดยเฉพาะไทยกับอาเซียนที่ขยายตัวมากเป็นอันดับ 1  หรือขยายตัวเพิ่ม 707% นับตั้งแต่ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (เอเอฟทีเอ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 36 สำหรับมูลค่าการค้าจากเอฟทีเอไทย-อินเดียขยายตัวเป็นอันดับ 2 หรือเพิ่มขึ้น 406%  นับตั้งแต่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ก.ย.47, เอฟทีเออาเซียน-จีน (เอซีเอฟทีเอ) เพิ่มขึ้น 262% นับจากมีผลใช้บังคับเมื่อก.ค. 48  , เอฟทีเอ ไทย–นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น 194.8% นับจากบังคับใช้เมื่อเดือนก.ค. 48 และ ไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 132% นับจากบังคับใช้เมื่อม.ค.48 “เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของมูลค่าการค้ากับประเทศคู่ค้าที่ไทยยังไม่ได้มีการทำเอฟทีเอด้วย เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เติบโตเพียง 61.2% และขยายตัว 31.6%  ซึ่งเป็นตัวเลขการขยายตัวของมูลค่าการค้าในระดับที่ต่ำกว่าประเทศที่ไทยมีการทำเอฟทีเอด้วย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews