“นกแอร์”แจงล้อมีปัญหา จนทำให้เครื่องบินดีเลย์

“นกแอร์”ล้อเครื่องบินมีปัญหา ทำกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี ไปสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ดีเลย์ ด้านฝ่ายสื่อสารองค์กร ชี้ปฏิบัติการการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่าสายการบินนกแอร์ต้องขออภัยอย่างสูงในความล่าช้า(ดีเลย์) ของเที่ยวบินที่ DD9311

มีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี  ปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พร้อมผู้โดยสารทั้งหมด 183 คน  ซึ่งมีความจำเป็นต้องล่าช้า  เนื่องจากทางสายการบินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางด้านความปลอดภัย  ภายหลังจากกัปตันผู้ควบคุมอากาศยานพบว่าล้อยางของเครื่องบินได้รับความเสียหาย ขณะอยู่บนพื้นรันเวย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร กัปตันจึงได้ตัดสินใจนำเครื่องบินกลับเข้าหลุมจอด และนำผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน หลังจากเกิดเหตุสายการบินได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขอย่างละเอียด  โดยทีมงานฝ่ายช่างผู้เชี่ยวชาญของสายการบิน อย่างไรก็ตามสายการบินได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการดูแลผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้  โดยมีการแจกคูปองอาหารและโอนย้ายผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินถัดไป  รวมทั้งสายการบินได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของเที่ยวบินด้วย  ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ปฏิบัติการการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก และยังคงมุ่งมั่นในการให้การบริการผู้โดยสารทุกคนอย่างดีที่สุดต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews