จ่อคลอดแผนผู้สูงอายุ ลดแม่วัยใส-เพิ่มไอคิวเด็ก

“บิ๊กฉัตร”ย้ำรัฐบาลพร้อมเดินหน้ายกสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ เตรียมคลอดแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่ 3 หวังคิดการไกลแก้ปัญหามากกว่านโยบายตั้งรับ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการเสวนา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายแห่งรัฐ : ระเบียบวาระแห่งชาติโดยสมบูรณ์” โดยพล.อ.ฉัตรชัย กล่าวตอนหนึ่งว่า  คนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำประเทศเดินหน้าไปได้ ดังนั้นต้องหาวิธีทำให้คนมีความสมบูรณ์ และมองโครงสร้างประชากรในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย ส่วนสถานการณ์ผู้สูงอายุในปี 2551 มีจำนวน 50 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด ส่วนในปี 2564 คาดว่าจะมีจำนวน 40 เปอร์เซ็น และปี 2574 จะมีจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งถือว่าสถิตินี้อยู่ในเกณฑ์อันตราย ดังนั้นเราจึงต้องคิดถึงโครงสร้างของประชากรด้วย 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำหนด 4 มาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไว้แล้ว ได้แก่ 1. การจ้างงานผู้สูงอายุ โดยลดภาษีให้กับภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุ 2.สร้างที่พักให้แก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ที่ราชพัสดุทำบ้านประชารัฐ อีกทั้งห้างร้านใดที่ต้องการสร้างบ้านผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิพิเศษ 3.ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60-80 ปี ที่มีที่ดินให้นำมาจำนองกับธนาคารได้ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้ทุกเดือน เมื่อเสียชีวิตที่ดินดังกล่าวจะตกเป็นของธนาคาร หรือลูกหลานสามารถนำมาไถ่คืนได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ4.กำหนดกองทุนบำเน็ญบำนาญแห่งชาติ(กบช.) เป็นกองทุนที่ทุกภาคบังคับส่งเสริมให้คนทำงานได้ออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนฯ ทั้งนี้ 4 มาตรการดังกล่าว ถ้าพูดแบบทหาร คือ ตั้งรับอย่างเดียว แต่ปัจจุบันต้องคิดเลยไปข้างหน้าก่อนที่พวกเขาจะเป็นผู้สูงอายุ โดยต้องคิดว่ารวยก่อนแก่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews